Rihat Minda


Saturday, 25 April 2009


 

 

      
    


al-Firdaus :: kandungan :: rujukan & kajian

Hujah : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BAHAGIAN  A

20 Hujah Asas Golongan Anti Hadis  dan Jawapannya.

Berikut disenaraikan 20 hujah asas (Primary Argument) yang dikemukakan olehGolongan Anti Hadis untuk menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam dari sisi syari’at Islam. Sekalipun kelihatan dalam laman-laman web mereka, terutamanyawww.ropelist.com dan www.submission.org seolah-olah mereka memiliki banyak hujah dan alasan untuk menolak hadis, namun kesemua hujah-hujah tersebut hanyalah merupakan terbitan dari 20 kelompok hujah asas ini. Dengan terjawabnya atau lebih tepat tertolaknya 20 hujah asas ini maka tertolak juga puluhan hujah-hujah mereka yang lain.

Hujah Pertama:

Al-Qur’an adalah lengkap, terperinci lagi sempurna, maka kenapakah perlu dirujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu-alaihi-wasallam ? Bukankah Allah Subhanahu waTa’ala telah berfirman di dalam al-Qur’an:

Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab (Al-Quran) ini. [al-An’aam 6 :38]

(Katakanlah) : Patutkah aku hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal Dia lah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu ? [al-An’aam 6 :114]

Dan sesungguhnya Kami telah datangkan kepada mereka, sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan (Kami yang meliputi segala-galanya), untuk menjadi hidayah petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang (mahu) beriman. [al-‘Araaf 7 :52]

Alif, Laam, Raa’. Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya SATU-PERSATU. (Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuan-Nya. [Hud 11:01]

Jawapan:

Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu waTa’ala apabila Dia menyatakan kesempurnaan, kelengkapan dan perincian kitab suci-Nya al-Qur’anul Karim, adalah merujuk kepada peranan yang dimiliki oleh al-Qur’an sebagai “kitab induk” yang telah mengusulkan pelbagai kaedah dan cara bagi umat manusia menerima dan mempraktikkan risalah Allah dalam kehidupan harian mereka sehingga ke Hari Akhirat.[1] Al-Qur’an adalah lengkap dan sempurna dalam konteks ia meletakkan asas-asas mentauhidkan Allah dan kaedah-kaedah menjanakan syari’at-Nya. Demikian juga, apabila dikatakan bahawa kitab al-Qur’an tidak meninggalkan atau terlupa apa-apa, ia bererti bahawa al-Qur’an tidak leka atau lengah dari menggariskan pelbagai kaedah serta prinsip penukilan hukum dan ajaran yang diperlukan umat untuk melaksanakan syari’at Allah yang indah ini dalam semua suasana dan keadaan.

Dalam suasana kelengkapan dan keterperincian inilah al-Qur’an meletakkan dasar serta prinsip yang jitu bahawa hadis serta sunnah Rasulullah sallallahu-alaihi-wasallam wajib dijadikan salah satu dari sumber syari’at yang ditaati, dirujuki dan dipegangi. Apabila hadis dan sunnah Rasulullah disisihkan, maka ia bererti menyisih sebahagian dari dasar dan prinsip penting yang digariskan oleh al-Qur’an; dan apabila hadis dan sunnah Rasulullah ditentang, ia bererti menentang sebahagian dari ajaran al-Qur’an itu sendiri.[2]

Adalah merupakan tindakan yang amat jahil apabila seseorang itu memahami ayat-ayat di atas secara zahir (face value) sehingga mereka berkata segala apa yang berkaitan dengan agama dan kehidupan di dunia ini telah diperincikan satu-persatu di dalam al-Qur’an. Jika inilah kefahaman mereka, maka penulis bertanya – jika pagi tadi kita bersarapan Mee Goreng dan ingin mengetahui hukumnya, bolehkah kita mencarinya di dalam al-Qur’an ? Pastinya kita tidak akan menemui keterangan tentang Mee Goreng. Maka apakah dengan itu Mee Goreng tersebut menjadi sesuatu yang halal, atau haram, atau sesuatu yang dilupai oleh al-Qur’an ?

Sebaliknya jika difahami ayat-ayat di atas sebagai yang menerangkan peranan al-Qur’an dalam meletakkan dasar serta prinsip syari’at dan kehidupan, pasti kita akan ketahui bahawa Mee Goreng tersebut adalah halal dan baik untuk dimakan, kerana al-Qur’an sedia menggariskan beberapa prinsip asas pemakanan, antaranya semua yang ada di mukabumi ini adalah halal untuk dimakan (Yunus 10:59) asalkan disembelih atas nama Allah (al-An’aam 6:121) atau dari sembelihan Ahli Kitab (al-Maidah 5:05) dan ia bukan bangkai atau daging khinzir (al-Maidah 5:03); dan bahawa umat Islam sangat dianjur makan (al-An’aam 6:142) asalkan mereka tidak berlebih-lebihan (al-A’raaf 7:31).[3] Inilah maksud dan cara sebenar mengguna-pakai ayat-ayat di atas yang menjadi asas perbincangan.

 

Hujah 2: 

Tugas Rasulullah hanyalah seorang Posmen.  

 [1]               Yusuf Qardhawi – Penghantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam, ms 382.

[2]               Lihat Ibnu Qayyim – I’lam al-Muwaqi’injld 2, ms 417.

[3]               Lihat Quraish Shihab – Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umatms 137-154. Amat dianjurkan menelaah buku ini bagi mengetahui pelbagai prinsip yang telah digariskan oleh al-Qur’an dalam pelbagai persoalan umat seperti pemakanan, pakaian, kerja dan sebagainya.

 50 TANDA-TANDA ORANG MUNAFIK

1. Malas beribadah kepada Allah SWT .
2. Lupa kepada Allah SWT 
3. Melalaikan solat fardu 
4. Mempercepat mengerjakan solat 
5 Gemar meninggalkan solat berjemaah 
6. Meninggalkan solat Jumaat 
7. Menyuruh yang mungkar dan melarang yang makruf 
8. Melakukan dosa dan kemungkaran secara sembunyi 
9. Menyembunyikan ilmu pengetahuan 
10. Riak 
11. Hasad dengki 
12. Dusta 
13. Mungkir janji 
14. Bakhil 
15. Fitnah 
16. Mencaci maki 
17. Mengumpat 
18. Mengungkit kembali pemberian kepada seseorang dan menyakiti hatinya 
19. Mengingkari takdir allah 
20. Mempersenda kesucian agama 
21. Enggan berjihad di jalan Allah SWT 
22. Menghina sahabat Rasullullah SAW 
23. Menyembunyikan persaksian pada jalan yang benar 
24. Menangguh pembayaran hutang 
25. Menipu dalam jual beli 
26. Ghasab 
27. Bergaul dengan orang yang memperolok Al-Quran 
28. Memakan harta anak yatim 
29. Membuka rahsia orang lain 
30. Berasa aman daripada murka Allah apabila melakukan dosa 
31. Memanggil orang dengan gelaran buruk yang tidak disukai 
32. Menghalang orang daripada mengamalkan ajaran islam 
33. Suka kepada kesesatan dan suka menyesatkan orang 
34. Bermuka-muka 
35. Menyanjung dan memuji orang tanpa diketahui keadaan sebenarnya 
36. Sombong diantara sesama manusia 
37. Melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah 
38. Suka berbantah dan bertengkar sesama Muslim 
39. Berputus asa dalam menghadapi cabaran hidup 
40. Membazir dalam memanfaatkan nikmat Allah 
41. Keluh kesah apabila ditimpa musibah 
42. Mengkhianati sesuatu amanah 
43. Memutuskan silaturrahim 
44. Memecahbelahkan perpaduan kaum muslimin 
45. Menghalalkan perkara yang haram 
46. Membuat kerosakan dimuka bumi 
47. Menuduh orang beriman bodoh 
48. Mengubah dan menyalahguna ayat-ayat Allah 
49. Bersumpah dengan selain nama Allah SWT 
50. Berasa gembira apabila musibah menimpa orang beriman.

taubat

Friday, 24 April 2009

USRAH;Membina Ukhuwah , Bergerak Seiring


Usrah perkataan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa pertuturan bagi kebanyakkan masyarakat kita. Usrah bererti keluarga. Usrah kalau dikaji dan dihalusi merupakan elimen penting dalam pembinaan sebuah masyarakat dan kelansungan tamadun. Bagi mereka yang berada dalam gerakan Islam "Usrah" adalah mekanisma penting untuk melahirkan kesatuan dan wehdah dalam perjuangan.


Konsep yang telah dibina oleh Rasulullah bermula di rumah Al Arqam Bin Abi Al Arqam dikembang biak oleh generasi penerus perjuangan dan akan berterusan sehingga Allah mewarisi dunia fana ini. Konsep Asas yang telah dibina oleh Rasullullah menjadi rujukan setiap dekad dan zaman. As Syahid Hassan Al Banna misalnya menggagaskan konsep usrah ini perlu dijadikan pendekatan penting dalam dunia semakin mencabar ini guna menjamin kelansungan gerakan Islam, bergerak di landasannya.


Penyusunan konsep usrah yang didisiplinkan oleh As Syahid Hassan Al Banna dan rakan yang sealiran dengannya menjadi rujukan pergerakan terutama dalam usaha mentarbiah generasi peneraju dan penerus perjuangan. Lihat sahaja pada rukun usrah ;Taaruf,Tafahum dan Takaful kalau dihalusi merupakan mekanisma utama yang perlu dijagai dan dibajai setiap detik dan ketika. Melihat dalam pengertian usrah;(merujuk keluarga sebuah rumahtangga), jika 3 elimen dalam rukun usrah ini di abaikan apakah akan terbentuk hakikat usrah yang didambakan. Begitulah juga dalam usrah sesebuah gerakan keseluruh elimen berkaitan seharusnya menjadi prasyarat kepada seluruh anak-anak pejuang menghayati,menerobosi dan mengimplimentasi dalam diri sebelum berada dalam landasan perjuangan sebear.


Kalau hendak dibicarakan tentang usrah ini terlalu banyak perkara yang perlu diperincikan.Namun pada kesempatan ini saya ingin ketengahkan peranan pembinaan ukhuwah dalam melahirkan pejuang yang bergerak seiring dalam ertikata seiringan mentaati perintah Allah dan Rasul serta seiring mentaati keputusan jamaah dan pimpinan. Generasi pertama AL Quran telah membuktikan hampirnya diri mereka dan sentiasa mendampingi Rasulullah telah melenyapkan syakwasangka,irihati dan cemburu sebaliknya berlumba lumba untuk mentaati segala perintah kerana amalan mentaati itu adalah ibadah yang cukup besar pahalanya.


Ukhuwah atau persaudaraan telah dipersembahkan kepada kita konsepnya dan amalannya dalam peristiwa "persaudaraan Ansar dan Muhajirin" oleh Rasulullah ketika Hijrah ke Madinah.Sehinggakan dengan persaudaraan ini tidak lagi adanya istilah Ansar ataupun Muhajirin yang ada hanyalah kalimah keramat "Muslimun" yang bertunjangkan aqidah dan kepatuhan terhadap perintah Allah.


Ukhuwah yang terbina atas dasar taqwa akan melahirkan natijah yang cukup berguna;


a) Melahirkan pejuang yang rela berqurban

b) Melahirkan pejuang yang saling berpesan kepada ketaatan

c) Melahirkan pejuang yang sentiasa berhati-hati dengan amaran dan kemurkaan Allah

d) Melahirkan pejuang yang berlumba-lumba menabur bakti dan khidmat

e) Melahirkan pejuang yang tidak mengharap habuan dunia semata

f) Melahirkan pejuang yang sentiasa thabat dan istiqamah dalam perjuangan lantaran bahu membahu dan tidak berasa keseorangan dalam perjuangan.

g) Melahirkan pejuang yang sabar dengan karenah dan saling betul membetuli antara satu sama lain bukan menunding jari terhadap kesalahan serta mengelakkan budaya jatuh menjatuh sesama anggota.

h) Melahirkan pejuang yang terasa manisnya perjuangan apabila bergerak seiring menuju matlamat yang satu

Bagaimana Aqal Kita Tatkala

Di Dalam Kubur ?

Apa perasan kita jika berselubung di dalam selimut tebal di waktu tengahari? Cuba lakukan ia selama sepuluh minit sambil berbaring seperti sekujur tubuh yang telah mati. Tanpa kipas, penghawa dingin dan tingkap dan pintu di tutup rapat.

Siapakah yang mampu bertahan lebih dari 30 minit ?

Sudah tentu minda dan tubuh kita tidak mampu menanggung ketidakselesaan itu walaupun hanya untuk 10 minit. Saya pasti kerana saya pernah mencubanya. Panas dan berhaba.

Setiap kali saya fikirkan semula percubaan saya itu, saya terfikir keadaan di alam barzakh kelak..terutamanya di liang lahad yang sempit, tertutup, tanpa penghawa dingin, tilam, tingkap serta kipas itu.

Bagaimana Bentuk Pusara Kita ?

Dalam alam barzakh adakah pancaindera dan penilaian minda kita terhadap alam ini sama seperti semasa hidup?

Ramai yang menjawab : "Tidak"

apabila saya utarakan hal ini.

Apa jawapannya sebenar ?

Suka saya membawakan sebuah hadis berikut :-

ان رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ فَتَّانَ الْقُبُورِ فقال عُمَرُ أَتُرَدُّ علينا عُقُولُنَا يا رَسُولَ اللَّهِ فقال رسول اللَّهِ نعم كَهَيْئَتِكُمُ الْيَوْمَ

Ertinya : Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w menyebut berkenaan ujian-ujian di dalam kubur.

Lalu Umar al-Khattab r.a bertanya : "Adakah akan dikembalikan kepada kita aqal-aqal kita (di dalam kubur kelak)?"

Nabi menjawab: Ya, (ia akan dikembalikan) sebagaimana keadaan kamu (sekarang) :

(Riwayat Ahmad, no 6603, 2/172 ; Ibn Hibban, 7/387 ; Majma Zawaid , 3/47 : Al-Haithami : Perawi Ahmad adalah Sohih kecuali terdapat Ibn Lahi'ah ; Syeikh Syuaib : Hasan Lighairi)

Kematian Itu Pasti
Bagaimana pula jika terpaksa menunggu di alam kubur ni sepanjang seribu tahun sebagaimana yang dikenakan kepada si Abu Jahal.

Dalam keadaan status penilaian aqal kita sama seperti di waktu hidup, tetapi status keadaan tubuh dan keselesaannya adalah diletakkan di ruang liang lahad yang kecil dan berselimut.

Hanya amal soleh yang dapat memberikan keselesaan tatkala itu.

Disebut dalam sebuah lagi hadis :-

إن للقبر ضغطه لو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ

Ertinya : "Sesungguhnya di dalam kubur itu terdapat himpitan, dan jika seorang itu mampu selamat darinya sudah tentu (salah seorangnya) adalah Sa'ad Bin Muadz ( seorang sahabat Nabi yang hebat )" ( Riwayat Ahmad, dengan sanad yang baik ; al-Mughni 'an hamlil asfar, no 4466, 2/1237 ; Ibn Hibban, Sohih, 7/379 ; Al-ahadith Al-Mukhtarah, Dhiya ad-Din al-Maqdisi, 5/200 ; Al-Maqdisi : Perawinya thiqat)

Bulan
Oleh itu, segeralah kita menyiapkan diri sehabis mungkin untuk selamat dari sebarang azab kubur yang amat mengerikan.

Bagi orang yang bertaqwa, inilah peluang terhebat. Bagi individu yang hatinya diselaputi sifat nifaq dan dosa. Ia adalah a 'piece of cake' dan 'need no worries', hidup untuk ENJOYYYY!! . Nau'zubillah.

Sekian,

Zaharuddin Abd Rahman

Thursday, 23 April 2009

MEMASYARAKATKAN MASJID"Print

Khutbah Jumaat - 24 APRIL 2009  

Image Image Image Image

Muslimin yang dirahmati Allah,

Marilah kita bertakwa kepada Allah S.W.T., dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.Semoga dengan itu, kita akan sentiasa dirahmati allah S.W.T. didunia mahupun diakhirat.

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Masjid ialah rumah Allah dan juga pusat pembentukkan masyarakat,yang dapat memainkan peranan kearah meningkatkan syiar Islam . Masjid tidak hanya terbatas kepada ibadat khusus sahaja,seperti ibadat solat .Sebaliknya , konsep dan falsafah masjid yang telah ditunjukkan dan diperkatikkan oleh sirah Rasulullah S.A.W. merangkumi semua aspek termasuk perhubungan diantara manusia dengan Allah dan antara manusia sesama manusia.Sebagai contoh, Masjid Nabawi di Madinah,adalah menjadi nadi kepada keutuhan masyarakat dan negara islam pertama,pusat perpaduan dan lambang kekuatan Islam.

Sirah Rasulullah S.A.W. merangkumi semua aspek termasuk perhubungan diantara manusia dengan Allah dan antara manusia sesama manusia.Sebagai contoh, Masjid Nabawi di Madinah , adalah menjadi nadi kepada keutuhan masyarakat dan Negara Islam pertama,pusat perpaduan dan lambang kekuatan Islam.

Memasyarakatkan masjid bererti menjadikannya berperanan dengan lebih luas sebagaimana kesyumulan Islam itu sendiri seperti pusat pentadbiran, kebudayaan, ekonomi, dakwah islamiah, aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan, pendidikan dan tarbiah, pusat perundangan, riadah, sumber maklumat, pusat khidmat dan nasihat, pusat ekonomi dan penyatuan ummah.

Sidang Jumaat yang mulia,

Masjid adalah rumah Allah yang dibina untuk memenuhi semua keperluan kehidupan umat Islam.Kemakmuran sesebuah masjid lazimnya bergantung kepada keberkesanan pegawai dan keseluruhan jawatankuasanya,keprihatinan dan rasa bertanggungjawab anak kariahnya serta jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampungnya atau persatuan penduduknya . Firman Allah S.W.T. dalam surah At-Taubat ayat 18 :

"Sesungguhnya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah, (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk".

Dasar memasyarakatkan masjid ini adalah saranan Kerajaan Negeri yang dipertanggungjawabkan melalui jabatan Agama Islam Selangor.Selaras dengan itu ia bertanggungjawab memantau kemajuan dan pembangunan masjid melalui pegawai-pegawai penyelaras diperingkat Negeri dan Daerah semata-mata ingin melihat bahawa masjid akan terus membangun dan makmur.

Pemantauan yang dibuat antaranya :-

(1) Memastikan pengimarahannya menjadi pusat pengembangan ilmu .

(2) Memastikan pentadbiran dan pengurusa yang cemerlang dengan wujudnya pusat pentadbiran masjid seperti pejabat,peralatan pejabat yang lengkap, dewan mesyuarat yang menepati keperluan,perjalanan mesyuarat bulanan terjadual, mesyuarat tahunan yang kemas dengan laporan aktiviti dan kewangan yang telus dan pentadbiran senarai anak kariah yang sentiasa terpantau.

(3) Memastikan aktiviti kebersihan dan keceriaan masjid.

(4) Memastikan aktiviti ekonomi seperti kutipan mingguan Jumaat, tanah wakaf dan sebagainya.

(5) Memastikan aktiviti kemasyarakatannya untuk semua peringkat seperti program mesra remaja contohnya program 'Summer Camp', motivasi,tusyen, laman web masjid,program mesra keluarga, program mesra masyarakat, program kebajikan dan lain-lain.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Sebenarnya,kejayaan memasyarakatkan masjid itu sangat bergantung kepada sejauh mana peranan dan fungsi yang dijalankan dapat menarik minat msyarakat Islam disekelilingnya dan mengubah masyarakat kepada cenderung beribadat dan menggunakan masjid tersebut untuk kebaikkan dan kebajikan.

Antara peranan yang perlu dilakukan oleh masjid untuk memasyarakatkan umat Islam kearah cemerlang ialah :

(1) Menyusun struktur kerja Masjid.

Salah satu ciri kejayaan sesebuah masjid untuk menjadi pusat pentadbiran dan perkembangan masyarakat islam adalah terletak pada jawatankuasa kerja yang dinamik dan berkalibar.

(2) Melahirkan pegawai jawatankuasa masjid yang cemerlang.

Pegawai dan jawatankuasa masjid sangat bergantung kepada kreativiti dan aktiviti yang diciptakannya untuk menghidupkan roh Islam dimasjid dan jamaahnya.Oleh itu pegawai dan jwatankuasa masjid perlulah mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas serta mampu menyelesaikan masalah kemasyarakatan dengan sebaik mungkin.

(3) Menyatukan umat islam.

Pegawai dan jawatankuasa masjid amat mementingkan semangat bersatu padu dikalangan para jamaahnya.Tindakkan seperti ini adalah untuk mewujudkan kesatuan dikalangan para jamaah.

(4) Menghidupkan semangat Musyawarah.

Masjid adalah tempat untuk bermusyawarah,bukan sahaja diantara para pentadbir dengan jawatankuasa dan para pentadbir dengan jamaah, diantara sesama ahli jamaah ataupun anak kariah.

(5) Memperkukuhkan akidah Ummah.

Dalam kehidupan masa kini yang penuh dengan cabaran dan tentangan, masjid perlu berperanan mengukuhkan akidah umat islam supaya tidak mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam unsur-unsur negatif. Firman Allah S.W.T. dalam surah Al-Ahqaaf ayat 13 :

"Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan dengan berkata : "Tuhan kami ialah Allah ", kemudian mereka tetapteguh diatas jalan yang betul (dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu) ,maka tidak ada kebimbangan (dari sesuatu yang tidak baik ) terhadap mereka , dan mereka pula tidak akan berdukacita".

Oleh itu benteng akidah ini menjadi lebih penting lagi kerana dewasa ini tersebar ajaran-ajaran serta fahaman akidah yang menyesatkan.

(6) Mempererat kerjasama antara umat.

Untuk mewujudkan kemakmuran masjid serta menjadikan umat islam sebagai umat yang maju, memerlukan kerjasama erat dikalangan jamaah. Dalam rangka membentuk perpaduan jamaah ini, masjid perlu memanfaat dan menggabungkan potensi jamaah dengan sebaik mungkin untuk menyebar dan menegakkan agama Allah yang suci, firman Allah dalam surah As-Saff ayat 4 :

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agmanya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh".

(7) Masjid penghubungan masyarakat.

Melahirkan gambaran perdamaian dan keagungan islam sebagai agama. Dakwah adalah baik jika masjid dapat membuka pintu kepada mereka yang bukan islam untuk melawat ke rumah Allah ini, agar mereka dapat hadiah.

(8) Menentukan pembahagian kerja dan kegiatan Masjid.

Nazir hendaklah bijak membahagikan kerja kepada semua jawatankuasa pengurusan mengikut bidang tugas yang sesuai, begitu juga merancang aktiviti atau program tahunan berdasarkan pengurusan perancangan berokjektif.

(9) Menyusun struktur pengurusan masjid.

Ia wajar menyusun struktur pengurusan masjid. Dengan memiliki kepimpinan yang beramanah, jujur, berwawasan dan berkemampuan. Semangat Syura perlu dibudayakan dalam membuat keputusan untuk kepentingan aktiviti masjid.

"Sesungguhnya masjid yang telah didirikan diatas dasar taqwa pada hari pertama adalah lebih baik engkau solat didalamnya. Di masjid itu ada orang-orang lelaki yang ingin membersihkan (menyucikan) dirinya dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin) ".

(Surah At-Taubat ayat 108)

Saudara-saudara sekalian.

Pada khutbah kedua ini marilah kita sama-sama renungkan beberapa langkah-langkah yang mesti dilaksanakan, contohnya:

1. Masjid hendaklah menjadi institusi ilmu yang sentiasa menyumbang kepada peningkatan penghayatan Islam dan akidah untuk kecemerlangan masyarakat islam.

2. Masjid sebagai pusat Dakwah Islamiah dengan penganjuran ceramah, forum atau dialog umum, bagi mendidik masyarakat memahami islam.

3. Masjid hendaklah menjadi pusat rujukan dalam pelbagai masalah kehidupan masyarakat Islam dan bukan Islam seperti menjadi pusat bantuan, khidmat nasihat (kaunseling), tempat sokongan dan dorongan dan penyelesaian masalah gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat ;

4. Masjid hendaklah menjadi tempat penyatuan dan pembinaan ummah sehingga umat islam bersatu, kuat dan gemilang.

5. Masjid hendaklah mampu menyediakan kemudahan fasiliti kepada pengguna masjid seperti ruang solat wanita, bilik perpustakaan, ruang seminar, bilik air yang bersih, persekitaran yang cantik dan menarik.

6. Masjid hendaklah bijak mengurus tabung, sumbangan atau kewangan masjid dengan profesional agar ianya telus dengan sistem pelaporan yang memberikan kepuasan kepada jamaah.

Ya Allah, engkaulah tuhan yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadratmu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukhkan negara umat islam khususnya Negeri Selangor, sebagai Negeri yang maju, sejahtera dan berkebajika. Justeru kami pohon kehadratMu Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujianmu yang berat seperti banjir besar,kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

Tarikh bacaan 24 April 2009.

 

FEEDJIT Live Traffic Map

Blog Archive